Grondwerken

Het grondwerk is vaak de basis voor alle werkzaamheden. Daarom is het ook van groot belang dat bij alle bouw- en civieltechnische projecten deze basis op een professionele wijze wordt uitgevoerd. Wij hebben de kennis, ervaring en het juiste materieel om dit voor u uit te voeren.

• Afvoeren en aanvoeren van grond en zand
• Ontgraven van bouwputten en cunetten
• Graven van sleuven
• Aanbrengen van grondverbetering
• Terreinen egaliseren