Saneringswerken

Wij zorgen ervoor dat het saneren van grond zorgvuldig maar ook veilig wordt uitgevoerd. Veilig voor het milieu maar ook veilig voor onze medewerkers. Naast het afvoeren van verontreinigde grond voeren wij ook werkzaamheden uit in de verontreinigde grond zelf, bijvoorbeeld bij rioleringswerkzaamheden.

• Afvoeren verontreinigde grond
• Aanleveren schoon grond