Transport en handel

Keizerwaard Transport B.V. is gespecialiseerd in alle vormen van vervoer binnen de GWW sector zoals transport van zand, grind, grond, etc. Afhankelijk van de locatie en kwaliteit vervoeren en storten wij vrijgekomen materialen naar erkende verwerkers. Zand, bouwstoffen en grond leveren wij dikwijls uit onze eigen projecten of via onze vaste leveranciers. Onze knijperauto kan zelf zijn vracht laden en lossen.