Werken bij

NBW bestrating werkt met een vaste ploeg van 12 mensen, aangevuld door een groep van leveranciers waar we al jaren mee samenwerken. Hierdoor kunnen we snel en met de juiste vaklieden onze projecten opstarten en volgens planning uitvoeren. Planningen en afspraken worden altijd nagekomen, hierdoor worden opleverdata altijd gehaald. Dat is onze belofte.
 
Werkzaamheden die we dagelijks uitvoeren zijn:
•  rioolrenovaties en aanleg van gemalen
•  aanleg nieuwe rioleringen van pvc/pe/gres en beton
•  grondwerken
•  asfaltwerken
•  bestratingswerken
•  beschoeiingswerken
•  houten bruggen
•  betonwerken
Onze medewerkers en leveranciers zorgen voor de juiste uitvoering van deze werkzaamheden.

ISO-certificering
Keizerwaard hanteert een actief arbo-, veiligheids- en milieubeleid. Door onder andere deze inspanningen zijn wij in staat geweest om in 2010 het kwaliteitscertificaat NEN-EN-ISO 9001:2008 en het veiligheidscertificaat VCA** te behalen. Deze certificaten stellen ons in de gelegenheid om op een verantwoorde manier onze projecten te realiseren. Om de kwaliteit van onze dienstverlening op peil te houden vindt er elk jaar een audit plaats. Dit houdt in dat er jaarlijks op wordt toegezien dat alle processen en documentatie conform de meest actuele methoden en inzichten worden uitgevoerd.

 
KIWA-checklist
VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu. Checklist voor Aannemers, en is bedoeld om veiliger te werken en om het aantal ongevallen en incidenten te verminderen. NBW bv hecht veel waarde aan dit certificaat en stimuleerd haar personeel voortdurend om na te blijven denken over de situaties en werkmethode's rondom haar of zijn werkplek. Meer weten? Kijk op www.kiwa.nl

 

KIWA ISO 9001
ISO 9001 is een internationale norm van kwaliteitsmanagment, ISO 9001 kan gebruikt worden door opdrachtgevers om te oordelen of dat onze organisatie voldoet aan de eisen van de opdrachtgever. Voor Keizerwaard bv is ISO 9001 geen onnodige last of een bureaucratische papierwinkel maar een mooi handvat om de kwaliteit voor Keizerwaard bv op orde te houden en te verbeteren. Meer weten? Kijk op www.kiwa.nl